Институт медленного и болезненного выяснения самых что ни на есть очевидных вещей

Попередній висновок щодо Закону України «Про очищення влади» (Закон про люстрацію)

Update: Окончательное решение на английском — CDL2015023-e

Переклад з англійської на українську мову*

Навожу висновки, повний текст нижче.

COE-logo-and-Venice-450px

Комісія дійшла наступних головних висновків:
a) Застосування люстраційних заходів до періоду правління радянської комуністичної партії через багато років після падіння цього режиму і вступу в силу демократичної конституції в Україні вимагатимуть переконливих причин, які б виправдили існування реальної загрози демократії, яку колишні комуністи становлять сьогодні; Комісія вважає, що важко виправдати таку запізню люстрацію..

b) Застосування люстраційних заходів щодо недавнього періоду, протягом якого президентом був пан Янукович, по суті, є тотожнім тому, щоб поставити під сумнів функціонування діючої конституційно-правової системи України як демократичної держави, де панує верховенство права.

c) Закон про люстрацію містить кілька серйозних недоліків і вимагає перегляду, принаймні, наступного:

— Люстрація повинна застосовуватися тільки до тих посад, які, дійсно, можуть становити значну загрозу для прав людини та демократії; перелік посад, який підлягає люстрації, повинен бути переглянутий;
— Вина повинна бути доведена в кожному окремому випадку, і не може презумуватися лише на підставі приналежності до категорії державних посад; критерії люстрації повинні бути переглянуті;
— Повноваження щодо проведення люстрації необхідно забрати у Міністерства юстиції та передати їх спеціально створеній незалежній комісії, з активним залученням громадянського суспільства;
— Процедура люстрації повинна проходити з дотриманням гарантій справедливого судового розгляду (право на адвоката, рівність сторін, право бути заслуханим); адміністративне рішення щодо люстрації повинно бути призупинено на час оскарження в суді і до остаточного рішення суду. Закон про люстрацію повинні конкретно передбачати ці гарантії;
— Люстрація суддів повинна здійснюватися тільки при дотриманні конституційних положень, що гарантують їх незалежність, і тільки Вища рада юстиції має нести відповідальність за будь-яке звільнення судді. Венеціанська комісія не бачить жодних підстав для розповсюдження Закону про люстрацію на суддів, враховуючи, що вони стали об’єктом іншого спеціального Закону про люстрацію, прийнятого всього кілька місяців тому;
— Оприлюднення інформації про осіб, до яких застосовуються люстраційні заходи, має відбуватися тільки після винесення судом остаточного рішення.

» Read more

О любви читать переводы несуществующих текстов

Джордж Буш с сыном Джорджем говорят о геополитике

До этого года мне было известно по крайней мере о трех текстах которые дошли до нас в переводе но никогда не существовали в оригинале.
Как мы знаем русское дворянство 19 века не умело писать по-русски, поэтому признание в любви Татьяна Ларина делала на французском. А вот потенциальный читатель Александра Сергеевича французским свободно не владел, поэтому любовное послание известное как «Письмо Татьяны к Онегину» (1823—1831) мы читаем уже в переводе.
Знаменитые Протоколы сионских мудрецов (1902) так же не удастся прочесть на языке оригинала по весьма прозаичной причине – авторы протоколов ивритом не владели, поэтому сочиняли Протоколы для удобства уже на русском. Да и знаменитый План Даллеса (1993) хоть и был заявлен как перевод выполненный с английского, на английском так и не вышел. Разве что фрагменты для википедии перевели.
И вот новый переведенный текст. То же с английского – «Интервью с уходящим президентом Джорджем Бушем в декабре 1992 года». Творение датировано Гуглом декабрем года 2013. Авторы тоже не заморачивались сочинением английского оригинала. Потенциальная аудитория все равно языков не знает. И многие ведь поверят.

» Read more

История первого Майдана

Первый в истории Майдан. «Самуил отрекается от Саула»

Первый в истории Майдан. John Singleton Copley «Самуил отрекается от Саула»

История первого Майдана ничему не научила евреев. Позже Майдан ничему не научил украинцев.
Вспомним как это было много столетий назад.
Народ на площади:  Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов.

И сказал Господь Самуилу: послушай голоса народа во всём, что они говорят тебе; ибо не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними; (…) итак послушай голоса их; только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними.

Пророк Самуил:  И сами вы будете ему рабами; и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда. (1 Цар. 8:11-18)

Но было уже поздно, народ же мудрый и вот что он решил.

Народ на площади:  Нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и вести войны наши. (1 Цар. 8:19-20)

В результате второй Майдан и возведение на царствование Давида а позже… разделение Израиля.

Несите лишние деньги на MMCIS, или еще раз о Форекс

mmcisС момента моего прошлого поста о Форекс прошло 5-ть лет. Но ничего не изменилось. Если вы хотите остаться без денег, то MMCIS поможет вам. Вдобавок это еще и пирамида. Не верите? Погуглите.

P.S. Сегодня знакомый пожаловался что в MMCIS пропали его 900 долларов. История повторяется в виде трагедии.

Етичні вимоги до державних службовців

professional-ethics-2

З архиву старого жорсткого диску, часів студентства…

Роль держави за останні десятиліття суттєво змінилася. Вона полягає не в прямому управлінні, а у виконанні регулюючих функцій та здійсненні стратегічного планування. Особлива увага приділяється створенню сприятливих умов для забезпечення економічного росту в приватному секторі, розвиткові особистої ініціативи. З появою інформаційних технологій змінилася також взаємодія між урядом, приватним сектором та суспільством.

Процес заміни старих і неефективних бюрократичних структур на нові, мобільні, здатні до творчого реагування на виклики часу, тривалий і нелегкий. В цьому можна впевнитись на прикладі проведення в Україні адміністративної реформи.

Тим більші вимоги постають перед людиною, яка є найголовнішим суб’єктом управлінського процесу — державним службовцем.

Прихід нових людей до системи державного управління — процес незворотний. Як і всюди, тут повинні працювати талановиті люди — не кожен може стати управлінцем. Разом з тим саме від держави залежить підготовка працівника, який здатний по-новому підійти до управління, здатний до навчання, творчого застосування знань.

Державна служба в Україні має значні напрацювання. Створена правова база, якою визначається порядок прийняття на державну службу, її проходження, підвищення кваліфікації. Впроваджені схеми декларування доходів і атестації кадрів. Проводяться конкурси на заміщення вакантних посад. Існує школа резерву, яка поступово готує молодих людей до більш відповідальних посад.

Водночас слід подбати про більш вдосконалене законодавче забезпечення високих етичних норм поведінки державних службовців. Утвердження пріоритету прав і свобод громадянина, коректність, стриманість, ввічливість, неупередженість у ставленні до громадян — у цьому, власне, найкраще проявляється сутність державної політики щодо демократизації відносин між владою і суспільством, зростання громадської довіри до влади. Адже не секрет, що для пересічного громадянина державний службовець є не лише представником, а й уособленням держави. Тому етичні вимоги до осіб, що займають посади в державних органах та їх апараті, особливі.

Нині гарантування захисту прав і свобод людини у державному управлінні — це важлива не тільки політична, а й етична проблема. Етика займає дуже важливе місце в управлінні, оскільки останнє є проявом відповідної міри влади. Тому чим більше обсяг влади, якою користується відповідний суб’єкт управління, чим більшими є можливості державного управління, тим ефективнішими повинні бути етичні гальма, які поряд з правовими приписами покликані стримувати суб’єктів владних повноважень, не дозволяти їм переступати як правові, так і моральні межі.

В нашому суспільстві склалася традиція зневажливого ставлення до окремого громадянина, особи, її прав, свобод, інтересів. Особистість найчастіше сприймалася як носій численних обов’язків і відповідальності перед державою. Її інтереси трактувалися як щось несуттєве й другорядне. Це ставлення ще не змінено. Як і раніше, пріоритет віддається інтересам держави.

Про сало и наркотики

47861074

Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча, однако как-будто с мечом, которого у него нет, но и без него он как с ним.

«Адаптировать старые программы к новым машинам обычно означает заставить новые машины работать по-старому.»
Алан Джей Перлис — американский учёный в области компьютерных технологий

Про социальную политику ураинский партии в своих программах говорят как о покойнике «или ничего, или все будет хорошо».
В «Програме захисту українців» партии ВО «Свобода» о социальной политике не говориться, а второй раздел названный «Народне господарство. Економічна незалежність та соціальна справедливість» из 60-ти пунктов содержит только два касающихся социальной политики:
• Привести прожиточный минимум в соответствии с реальными потребностями.
• Предоставлять инвалидам гражданам и детям-сиротам государственную адресную помощь в размере не меньшем, чем размер прожиточного минимума.
Эти пункты дублируют существуюшиенормы законов. Причем судя из названия остается открытым вопрос будут ли они защищать русских, беларусов, евреев и татар проживающих в Украине?
Програма Програма партії Удар не говорит прямо о их социальной политеке, перекладывая решение вопроса на плечи «соціальної відповідальності бізнесу» в разделе «Громадянське суспільство та держава». Мы уже слышали подобные лозунги из уст Презедента В. Ющенка, к сожалению «бандити не сидять в тюрмах, а багаті не допомагають бідним».
В програме партии Батькивщина «Справедлива держава, чесна влада, гідне життя» так же нет конкретного раздела посвященного социальной политике, однако в разделе «ГІДНЕ ЖИТТЯ» содержаться лозунги которые можно считать видинием пратии социальной политики:
• «Низька заробітна плата принижує лікаря, неякісні медичні послуги – пацієнта, а розрахунок хабарами – обидві сторони. Ми розірвемо це замкнуте коло!»
• Професія вчителя знову стане шанованою і привабливою. Адже головна передумова покращення якості освіти – кваліфікований, з високим соціальним статусом педагог.
Прартия Батькивщина уже была при власти и находиться при власти сейчас (спикер ВР и премьер-министр члены этой партии). Что же мы видим?
В этом году в программу внешнего независимого тестирования школьников по украинскому языку был включен пункт «Власне висловлення»
Прочитайте наведений текст. Викладіть Ваш погляд на цю проблему.
«У житті людина може досягати різних висот. Багато хто прагне владарювати, керувати, бути значною й помітною фігурою. А дехто вважає, що й маленька людина може приносити велику користь. Чи заслуговує маленька людина на ту ж повагу, що й людина з високими амбіціями?»
Мой бывщий университетский преподаватель был в комиси по оцениванию внешнего тестирования и показал мне отрывки из работ детей, в которых они описывают «маленьких (не успешных, не состоявщихся в жизни) людей».
Дальше цитаты:
• Маленька людина і вчитель, прибиральниця можуть бути великими і їх поважать треба.
• Зовні учитель – маленька людина, а як заглянеш усередину, то побачиш щось таке велике і навіть важливе.
• На мою думку усі люди рівні незалежно від того, хто вона, банкір чи простий вчитель.
• Маленькі люди вчителі, вихователі, це ті які допомагають дітям зрости.
• Кожна маленька людина заслуговує поваги і прибіральниця, і вчитель і пастух.
• Якби немаленький вчитель то нам би було мало чого у цьому світі і тім же депутатам із великою зарплатньою.
Как говорится коментарии излишни. Между Учителем и уборщицей дети ставят знак равенства, престижная во всем мире професии учителя в нашей стране находятся внизу социальной пирамиды.
Самое обидное в том, что учитель с зарплаты «на руки» 2000 гривень платит налогов столько же, сколько програмист с дохом 20.000 (5% от оборота + отчисления в ПФ).

Маємо те, що маємо.

ПриватБанк: для Вас у нас валюты нет

020204_1297_0026_dslsТретьего дня решил купить в Китайской народной республике жене подарок. Зашел на сайт интернет магазина, выбрал товар. Решил пополнить долларовую карту ПриватБанка заведенную для покупок в Интернете. Но получаю сообщение что «Платеж № PХХХ Забракован : В связи с нестабильной ситуацией на валютном рынке, временно ограничена продажа иностранной валюты». Здравствуйте? А как же самый большой банк Украины и курс на сайте «ДОЛ: 12.900 / 13.000». Это оказывается для дураков. А для умников консультант в чате ответила что «валюта сейчас не продается … в терминале можно пополнить вносить нужно только наличную валюту». Спрашиваю по какому курсу пройдет платеж с гривневой карты?. и получаю интерестны ответ, что по секретному, но настоящему курсу «USD/UAH 13.85».
А для НБУ у нас все четко, 13.00. Только даже виртуальную валюту в банк еще не привезли.

Про формулу хита в музыке

yello-yello-mixesТретьего дня, в году так 2000-м, попал ко мне в руки диск Electric Light Orchestra (сокращённо ELO) которые «Ticket To The Moon» поют. Тот диск включал все альбомы написанные этой бирмингемской группы. Напомню что тогда интернеты были через аналоговые модемы, а фильмы мы носили друг другу на жестких дисках. И вот у меня 10 дискет, что равняется примерно четырем mp3-файлам, и в отличии от Queen я не знаю что и в каком альбоме надо брать. Было принято решение (как потом выяснилось не совсем правильное), попытаться прослушать фрагменты песен, определить степень ее «хитовости» и выбрать несколько кандидатов для последующего второго тура.

О том чтоб прослушать весть диск совраный по принципу «10 альбомов в формате mp3 для вашего телефона на 1-м CD» реши не шло. Ну и критерии выбора было решено сформировать по-ходу процесса выбора. С легкой головной болью подкрались первые сомнения. Прям как у классика украинской литературы Л. Подерв’янського «У вухах ще звінить від ахінєї, Яку я майже три години слухав». А как понять хит песня, или нет?

1 3 4 5 6 7 11